Management Team

Shinkichi Miki

Shinkichi Miki

President

  

Tetsuro Horie

Tetsuro Horie

Executive Vice President

  

Jim Qin

Jim Qin

Executive Vice President

  

Petch Nudjavitayaporn

Petch Nudjavitayaporn

Executive Vice President

  

Paichayon Sutheerapongpun

Paichayon Sutheerapongpun

Executive Vice President