หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนกระบวนการทำงานของสาขาและสนับสนุนงาน/ฝ่ายการตลาดกิจการสาขา
 • ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาเพื่อให้การดำเนินงานของสาขาเป็นไปด้วยความราบรื่น
 • ตรวจสอบและให้คำปรึกษากับสาขาเกี่ยวกับการพิจารณารับประกันภัย

Education

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 Qulifiations

 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี.
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ (Word, Excel, Powerpoint) 
 • มีพื้นฐานการปฏิบัติงานสำหรับการทำงานส่งเสริมและสนันสนุนการทำงานของสาขา และมีความรู้สำหรับสินค้าประกันวินาศภัยค่อนข้างดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
Note: Tokio Marine Insurance (Thailand) PCL reserves the right to change the scope of responsibility as deemed fit as and when necessary. The staff will be informed/prepare beforehand when such occasions arise.

รายละเอียดตำแหน่ง

โพสต์แล้ว

August 23, 2016

ฝ่าย

กิจการสาขา

ส่วน

ฝ่ายสนับสนุนกิจการสาขา

บริษัท

ประกันภัยทั่วไป

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่

How to Apply

Please submit a detailed resume, stating your expected and current salary and notice period required.

Email us

Email us

Online

Online

Submit an online application here.