คณะกรรมการผู้บริหาร

ชินคิจิ มิกิ

ชินคิจิ มิกิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  

เทะทสึโระ โฮริเอะ

เทะทสึโระ โฮริเอะ

รองกรรมการผู้จัดการ

  

จิม ควิน

จิม ควิน

รองกรรมการผู้จัดการ

  

เพ็ชร นุชจาวิทยาพร

เพ็ชร นุชจาวิทยาพร

รองกรรมการผู้จัดการ

  

ไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์

ไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ