คณะกรรมการผู้บริหาร

ฮิโระโนะริ คิริว

ฮิโระโนะริ คิริว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  

จิม ควิน

จิม ควิน

กรรมการผู้จัดการ

  

อะทสึชิ ทาคาฮาชิ

อะทสึชิ ทาคาฮาชิ

รองกรรมการผู้จัดการ

  

ไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์

ไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ

  

เพ็ชร นุชจาวิทยาพร

เพ็ชร นุชจาวิทยาพร

รองกรรมการผู้จัดการ

  

เสรี กวินรัชตโรจน์

เสรี กวินรัชตโรจน์

รองกรรมการผู้จัดการ