คุณ มาซาชิ โอบะ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทโตเกียวมารีนนิจิโด พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของไทย คุณลิม เคียน ฮิน กรรมการผู้จัดการ คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนของกลุ่มโตเกียวมารีนทั่วโลก ณ จังหวัด โดยกิจกรรมนี้เริ่มต้นในปี 2542และกลุ่มโตเกียวมารีนมีความตั้งใจที่จะปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องเช่นนี้ไปอีกเป็นระยะเวลา 100 ปี

รายละเอียดข่าวสาร

โพสต์แล้ว

05 25, 2015

บริษัท

การประกันชีวิต

ประเภทของข่าวสาร

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมขององค์กร

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

สายด่วนดูแลลูกค้า:
02-686-88888