ชั่วระยะเวลา (Term Life) คืออะไร?

เป็นแผนซึ่ง

  • ให้ความคุ้มครองทางการเงินกรณีที่เสียชีวิต
  • สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป  

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

  • ช่วยให้มั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณ

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

  • ความคุ้มครองชีวิตสูงในราคาที่จ่ายได้

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • แผนออมทรัพย์เพื่อใช้ยามเกษียณอายุ 

ความคุ้มครองหลัก

  • ความคุ้มครอง
  • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

สามารถเลือกช่วงการชำระเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองแบบ 5 ปี จนถึงอายุ 59 ปี 

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย