แบบประกันภัยมั้นท์ลี่ แคร์ คืออะไร

เป็นแผนความคุ้มครอง ซึ่ง:

 • จ่ายทุนประกันทุกเดือน ​ในเดือนที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือเสียชีวิต และจะจ่ายต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์
 • การันตีการจ่ายในกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • ให้ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

ทำให้ท่านหมดความกังวลจาก:

 • ชดเชยแหล่งรายได้ สำหรับคุณและครอบครัวของคุณ
 • ความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยต่ำ

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • แผนการชดเชยรายได้

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 •  แผนออมทรัพย์ที่แท้จริง
 •  ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ
 • การรับประกันเงินคืน
 • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

สามารถเลือกช่วงการชำระเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองแบบ 10, 15, 20, 25 และ 30 ปี

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น ข้อกำหนดความคุ้มครอง และเงื่อนไข จะระบุในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย