โฮล ไลฟ์ โบนัส (Whole Life Bonus) คืออะไร?

เป็นแผนความคุ้มครองชีวิต ซึ่ง:

 • จ่ายเงินคืนรายปี 0.5% ของทุนประกันภัยในช่วงระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยของคุณ
 • รับโบนัสเป็นเงินก้อนหลังจากที่ชำระเงินเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้ว
 • รับเงินคืนรายปี 1% ของทุนประกันภัย ภายหลังจากปีที่ได้รับโบนัสเป็นเงินก้อน และรับจนกระทั่งครบอายุ 89 ปี
 • มูลค่าเงินครบกำหนดสัญญา 150% ของทุนประกันภัย
 • ในกรณีเสียชีวิต รับมูลค่าสูงสุดระหว่างทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือเบี้ยประกันภัยสะสม
 • สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

คุณสามารถ:

 • ปกป้องครอบครัวของคุณต่อสิ่งไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับคุณ
 • สร้างมูลค่าเวนคืนเงินสดและความคุ้มครอง
 • สะสมไว้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลัง

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • แผนความคุ้มครองตลอดชีพที่มีเงินคืนรายปี
 • ดูแลผู้อยู่ในอุปการะคุณ
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • แผนออมทรัพย์อย่างแท้จริง
 • ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • แหล่งรายได้
 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญา
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

สามารถเลือกช่วงการชำระเบี้ยประกันภัย 6 และ 12 ปี

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สัญญาเพิ่มเติมที่ 1

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย