โฮล ไลฟ์ พลัส (Whole Life Plus) คืออะไร?

เป็นแผนความคุ้มครองชีวิต ซึ่ง:

 • รับเงินคืนรายปี
  •  รับ 0.5% ของทุนประกันภัยในระหว่างการชำระเบี้ยประกันภัย
  •  รับ 2% ของทุนประกันภัยจนกระทั่งครบอายุ 89 ปี เริ่มรับตั้งแต่ปีหลังครบระยะชำระเบี้ยประกันภัย
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 150% ของทุนประกันภัย
 • ในกรณีเสียชีวิต รับมูลค่าสูงสุดระหว่างทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือเบี้ยประกันภัยสะสม
 • สามารถลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ทำไมถึงสำคัญสำหรับคุณ

คุณสามารถ:

 • ปกป้องครอบครัวของคุณต่อสิ่งไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับคุณ
 • สร้างมูลค่าเวนคืนเงินสดและความคุ้มครอง
 • สะสมไว้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลัง

แบบประกันนี้เหมาะสำหรับ

 • แผนความคุ้มครองตลอดชีพที่มีเงินคืนรายปี
 • ดูแลผู้อยู่ในอุปการะของคุณ
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณ ถ้าคุณต้องการ 
 

 •  แผนออมทรัพย์ที่แท้จริง
 •  ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ความคุ้มครองหลัก

 • แหล่งรายได้
 • ผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญา
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
 • ฟรีความคุ้มครองการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย 5, 10, 15 และ 20 ปี

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบเพื่อรับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย