สัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลาสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (TRP)

สัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลาสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทางการเงินสำหรับผู้เยาว์ในกรณีที่คุณเสียชีวิต

สัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลาสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (TRP) คืออะไร?

เป็นผลิตภัณฑ์สัญญาเพิ่มเติมที่ให้การป้องกันทางการเงินต่อการเสียชีวิตของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

ให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมในกรณีเสียชีวิตของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ความคุ้มครองแบบชั่วระยะเวลาสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

ความคุ้มครองหลัก

  • ความคุ้มครอง
  • เพิ่มความคุ้มครองชีวิต

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ (ยกเว้นแบบชั่วระยะเวลา และ& มั้นท์ลี่ แคร์) 

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น ข้อกำหนดความคุ้มครอง และเงื่อนไข จะระบุในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย