สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) คืออะไร?

เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร อันเป็นผลมาจากการ เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

ให้ความคุ้มครองด้วยการจ่ายเป็นเงินก้อนเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตในอนาคตและช่วยลดผลกระทบจากการเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ความคุ้มครองสำหรับกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
     

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

  • ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา 

ความคุ้มครองหลัก

การจ่ายเงินผลประโยชน์สำหรับกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรแบ่งออกเป็น 2 ระยะ (หากเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา):

การจ่ายเงินผลประโยชน์สำหรับกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรแบ่งออกเป็น 2 ระยะ (หากเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา):

  • 50% ในกรณีเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเป็นเวลา 180 วันต่อเนื่องนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เกิดเหตุ
  • 50% หากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเป็นเวลาต่อเนื่อง 180 วันหลังจากการได้รับเงินครั้งแรก

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ทุกแบบ ยกเว้น แบบ มั้นท์ลี่ แคร์ 

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย