พนักงานโตเกียวมารีนประกันชีวิตร่วมกิจกรรมทาสีปรับปรุงห้องสมุด ในโครงการ "พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 11" และสนับสนุนงบประมาณในการสร้างหลังคาคลุมที่แปรงฟันโรงเรียนบ้านหนองห้าง ต.หนองขาม จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา

News Detail

Posted

July 19, 2014

Company

Life Insurance

Type of News

Corporate Social Responsibility

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888