คุณ มาซาชิ โอบะ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทโตเกียวมารีนนิจิโด เป็นประธาน การปลูกป่าชายเลนของกลุ่มโตเกียวมารีนทั่วโลก โดยกิจกรรมนี้เริ่มต้นในปี 2542 และปลูกป่าชายเลนรวมแล้วทั้งสิ้น 50,430 ไร่ใน 9 ประเทศ คือ ประเทศไทย อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า ฟิจิ อินเดีย บังคลาเทศ มาเลเชีย โดยกิจกรรมนี้เริ่มต้นในปี 2542และกลุ่มโตเกียวมารีนมีความตั้งใจที่จะปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องเช่นนี้ไปอีกเป็นระยะเวลา 100 ปี

News Detail

Posted

February 01, 2015

Company

Life Insurance

Type of News

Corporate Social Responsibility

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888