คุณริวสุเกะ ฟูตามูระ และ คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นปีที่ 12 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคปภ. ร่วมมอบทุน โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้กลุ่มโตเกียวมารีนได้สนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา 75ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 708,750 บาท

News Detail

Posted

November 13, 2016

Company

Life Insurance

Type of News

Corporate Social Responsibility

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888