บมจ. โตเกียมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) โดย คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้ โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ (ฝ่ายการจัดหารายได้) และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านสภากาชาดไทย

News Detail

Posted

January 13, 2017

Company

Life Insurance

Type of News

Corporate Social Responsibility

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888