บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) นำโดยคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดสัมนาครั้งยิ่งใหญ่ THE POWER OF WE ทลายขีดจำกัด เพิ่มพูนศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมงานให้กับทั้ง ตัวแทนใหม่ ตัวแทนเก่าและผู้บริหารตัวแทน ในคราวเดียวกัน โดยในงานได้รับคัดสรรวิทยากรคุณภาพมาให้ความรู้ที่เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในแต่ละด้านสำหรับผู้เข้าร่วมงานในแต่ละระดับ และงานนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตจับมือกันสร้างสรรกิจกรรมคุณภาพ พัฒนาศักยภาพตัวแทนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และยิ่งใหญ่ของตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต

News Detail

Posted

August 20, 2014

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888