บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด เล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ และการออกกำลังกายอันเป็นหัวใจสำคัญในการใช้ชีวิต มีความยินดีร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักกิจกรรมมาราธอน EMPIRE TOWER WE RUN 2014 เส้นทางวิ่งมาราธอนครั้งแรกของย่านสาทร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลทั่วไปให้หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนในครั้งนี้ ยังส่งเสริมแนวคิดรักษาสิ่งแวดล้อม “พลังสีเขียว สร้างสรรค์ เพื่อโลกสวย” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในเมืองไทยกับ 100% One Cup เส้นทางวิ่งที่จะใช้แก้วใบเดียวเพื่อลดขยะจากการวิ่งมาราธอน อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายยังนำไปซื้อรองเท้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬามอบให้กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอีกด้วย

News Detail

Posted

October 01, 2014

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888