บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เชิญสื่อมวลชนทัศนศึกษาดูงานธุรกิจประกันชีวิต ณ สำนักงานใหญ่ โตเกียวมารีน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และฟังการบรรยายพิเศษเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อรับมือกับชีวิตหลังเกษียณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ Tokio Marine Anshin- Life คุณตาคูย่า มิตานิเป็นผู้บรรยาย รวมทั้งฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น โดยมีคุณคูโรสุ อะทซึโอะ ประธานโตเกียวมารีน นิชิโด ซามูเอล เป็นผู้ร่วมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโตเกียวมารีน

News Detail

Posted

April 08, 2015

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888