บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เปิดสาขาใหม่ บุรีรัมย์ เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า โดยมีคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากประธานหอการค้า จ. บุรีรัมย์ ร่วมเปิดสาขา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ณ เลขที่ 33/15-16 ถ.ธานี ต.ในเมืองอ.เมือง จ.บุรีรัมย์

News Detail

Posted

November 13, 2016

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888