นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) เปิดการอบรมในหลักสูตร “ผู้วางแผนการเกษียณ” หรือ Certified Retirement Planner ครั้งที่ 3 โดยร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ประยุกต์ข้อมูลให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมไทยในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับมาตราฐานคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตของโตเกียวมารีนประกันชีวิต ให้มีมาตรฐานในการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐในการต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

News Detail

Posted

November 13, 2016

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888