บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) นำโดย มร.ริวสุเกะ ฟูตามูระ CEO และคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล DCEO เป็นเจ้าภาพจัดงาน “TOKIO MARINE CHALLENGE CUP AWARDS 2016” เป็นเกียรติให้แก่ผู้บริหาร และตัวแทนผู้ชนะการแข่งขันจาก 3 ประเทศ กว่า 200 คน คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่โรงแรม SHERATON SAIGON เวียดนาม โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Arthur Lee CEO Tokio Marine Asia เป็นประธานในงาน ภายใต้บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรภาพที่เชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มโตเกียวมารีนในภูมิภาคเอเชียให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

News Detail

Posted

January 13, 2017

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888