มร.ริวสุเกะ ฟูตามูระ CEO แถลงผลประกอบโตเกียวมารีนประกันชีวิตประจำปี 2559 บริษัทมีเบี้ยรับรวม 5,442 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต 25% แบ่งเป็นเบี้ยปีแรก 1,569 ล้านบาท และเบี้ยปีต่อ3,873 ล้านบาท โดยสัดส่วนการขาย 71%มาจากช่องทางการขายผ่านตัวแทน และนายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล DCEO แถลงผลประกอบการช่องทางการขายผ่านตัวแทนในปี 2559 มีเบี้ยรับรวม3,856 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยปีแรก 1,139 ล้านบาท และเบี้ยประกันปีต่อ 2,717 ล้านบาท สำหรับในปี 2560 นี้ ได้มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งบริษัทไว้ที่ 6,400 ล้านบาท

News Detail

Posted

January 13, 2017

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888