มร. อาเธอร์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโตเกียวมารีนเอเชีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เพื่อแนะนำตัวผู้บริหาร และแจ้งภาพรวมของกิจการในกลุ่มโตเกียวมารีนประเทศไทย ณ สำนักงานคปภ. ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา มร. อาเธอร์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโตเกียวมารีนเอเชีย ,ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) (คนที่สี่จากขวา) มร.ริวสุเกะ ฟูตามูระ กรรมการผู้จัดการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) (คนที่สองจากขวา) คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) (คนที่ห้าจากขวา) คุณยุวดี เฉลิมศรีภิญโญรัช รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการเงิน บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) (คนซ้ายสุด) คุณอะทสึชิ ยามาดะ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ โตเกียวมารีนเอเชีย (คนขวาสุด)

News Detail

Posted

May 09, 2017

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888