บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) สนับสนุนการมีสุขภาพดีของสังคมไทย ร่วมเป็นผู้สนับสนุน ในงาน SUPERSPORTS 10 MILE INTERNATIONAL RUN 2017 BANGKOK ซึ่งเป็นมหกรรมการวิ่งที่มี่ชื่อเสียงและมีผู้เข้าร่วมงานวิ่งนี้มากถึง 12,000 คน โดยเริ่มต้นจุดสตาร์ทที่หน้าห้างเซ็นทรัล เวิล์ด มีการแข่งขันในระยะทาง 10 ไมล์ 5 ไมล์ และ 2.5 ไมล์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยโตเกียวมารีนประกันชีวิตร่วมแจกประกันอุบัติเหตุทุนประกันภัย 50,000 บาท ให้แก่นักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด และมอบรางวัลแก่นักวิ่งที่เข้า 3 อันดับแรก เป็นทุนประกันภัยอุบัติเหตุ 3 แสน 2 แสน และ 1 แสนบาทตามลำดับ ในรุ่นการแข่งขัน 10 ไมล์ รวม 24 รางวัล

News Detail

Posted

July 03, 2017

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888