คุณริวสุเกะ ฟูตามูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมแสดงความยินดีแก่เข้าตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิต ผู้เข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA)ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.ในการมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติในการทำงานของตัวแทนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างผลงานคุณภาพสูง สำหรับในปีนี้โตเกียวมารีนประกันชีวิตมีตัวแทนที่สามารถผลิตผลงานคุณภาพผ่านหลักเกณฑ์จากสมาคมประกันชีวิตไทยจำนวน 39 ท่าน

News Detail

Posted

July 03, 2017

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888