มร.ริวสุเกะ ฟูตามูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) รับรางวัลชนะการแข่งขัน “TOKIO MARINE CHALLENGE CUP AWARDS 2017” ด้วยผลงานเติบโตสูงสุดในการแข่งขัน โดยมีประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงค์โปร์ รวม 4 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าฯ ภายใต้บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรภาพที่เชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มโตเกียวมารีนในภูมิภาคเอเชียให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

News Detail

Posted

January 17, 2018

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888