คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เข้ารับรางวัล Good Company Global Awards จาก มร.ทสึโยชิ นากาโน่ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โตเกียวมารีน โฮลดิ้งส์ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารโตเกียวมารีน นิชิโดะ ฮอนกัน โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยโตเกียวมารีนประเทศไทยได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลจากการริเริ่มโครงการฝึกอบรม “ผู้วางแผนการเกษียณ” หรือ “Certified Retirement Planner” ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่ร่วมมือกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของตัวแทนประกันชีวิต ให้สามารถช่วยให้สังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้มีการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพและมีความสุข กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนได้ประกาศแผนธุรกิจระยะกลาง ภายใต้วิสัยทัศน์ “To be a Good Company” โดยมุ่งสร้างคุณค่าหลักขององค์กร 3 ประการ • มองไกลเกินกว่าผลกำไร (Look beyond Profit) • ให้ความสำคัญกับบุคคลากร (Empower People) • ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา (Deliver on Commitments) โดยรางวัลนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของการสร้างบริษัทให้เป็น Good Company เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มโตเกียวมารีนจะสามารถเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนอีกยาวนานต่อเนื่องไปถึง 50 หรือ 100 ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคง และอุ่นใจกับพันธสัญญาที่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว

News Detail

Posted

May 09, 2018

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888