บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม เรียลลิตี้ธรรมะรูปแบบ นานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแผ่ธรรมะสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรก โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพุทธศาสนา จึงได้มอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสามเณร ทั้ง 12 รูปในโครงการ “สามเณรปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ” ซึ่งถือเป็นมิติใหม่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ ภายใต้แนวคิด Compassion & Kindness

เริ่มจาก Learn – Live – Love และ Let go ที่จะบ่มสอน ปลูกฝังสิ่งดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของโลก

News Detail

Posted

June 15, 2018

Company

Life Insurance

Type of News

News Release

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888