พนักงาน ตัวแทนและผู้บริหาร บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด “ประกันชีวิต....ประกันอนาคต” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชำติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

News Detail

Posted

July 04, 2018

Company

Life Insurance

Type of News

Corporate Social Responsibility

Get in touch

Talk to us

Customer Care Hotline:

02-686-8888