การทำงานที่โตเกียวมารีน

เราเชื่อว่าบุคลากรของเราสำคัญที่สุดในการสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ เรามีความมุ่งมั่นและคงความสามารถที่ดีที่สุดในการบริหารทุกๆ ด้านของธุรกิจเรา

เราให้คุณค่าของความแตกต่างเพื่อรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในระดับสากล จากความทุ่มเทในการทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างธุรกิจให้สำเร็จด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพของเรา

เราติดต่อกับบุคลากรทุกคนอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา เราให้ความสนับสนุนส่งเสริมพนักงานที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นให้มีการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพ


ทำไมต้องร่วมงานกับโตเกียวมารีน

ด้วยการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจประกันภัยในภูมิภาค เราขอเชิญผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ส่งประวัติส่วนตัวมาให้ทางบริษัทฯ  เรายินดีเสนอผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร