คณะกรรมการผู้บริหาร

ฮิโระโนะริ คิริว

ฮิโระโนะริ คิริว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  

อะทสึชิ ทาคาฮาชิ

อะทสึชิ ทาคาฮาชิ

รองกรรมการผู้จัดการ

  

ไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์

ไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ

  

เพ็ชร นุชจาวิทยาพร

เพ็ชร นุชจาวิทยาพร

รองกรรมการผู้จัดการ

  

เสรี กวินรัชตโรจน์

เสรี กวินรัชตโรจน์

รองกรรมการผู้จัดการ