รางวัล 2561

รางวัล 2561


ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน Information security management systems ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัล 2560

รางวัล 2560


นางสาว พิริยานัฏฐ์ ศิริผ่องแผ้ว ตัวแทนประกันชีวิตโตเกียวมารีนประกันชีวิต ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและค่านิยมเกี่ยวกับการประกันภัยที่เป็นเลิศ

รางวัล 2558

รางวัล 2558


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่นประจำปี 2558” แก่ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบรางวัลในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ประจำปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการมีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานอย่างต่อเนื่องตลอดจนการให้บริการประชาชนและการให้ประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยดีเสมอมา

รางวัล 2558

รางวัล 2558


นางสาวเยาวมาลย์ จันทะเดช ตัวแทนประกันชีวิตโตเกียวมารีนประกันชีวิต ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นประจำปี 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและค่านิยมเกี่ยวกับการประกันภัยที่เป็นเลิศ สมที่เป็นปราการด่านแรกที่ก้าวเข้าสู่ระบบการประกันภัยของประชาชน

รางวัลเทพทอง

รางวัลเทพทอง


พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ (องคมนตรี) เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลเทพทองครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และได้มอบรางวัลให้แก่บริษัทที่มีผลงานดีเด่นในปี 2557 ณ ศาลาสหทัยสมาคม จากผลการดำเนินงานปี 2557 เราขอแสดงความยินดีต่อบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิตของเราที่ได้รับรางวัลในฐานะบริษัทดีเด่น ซึ่งรับมอบโดย คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต

รางวัล 2553

รางวัล 2553


นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานมอบ รางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และได้มอบรางวัลให้แก่ บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยดีเด่นในด้านต่างๆ ณ ทำเนียบรัฐบาล  จากผลการดำเนินงานปี 2553 เราขอแสดงความยินดีต่อบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิตของเราที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีพัฒนาการดีเด่น ซึ่งรับมอบโดย นายฮิโรชิ ทาเทอิชิ กรรมการผู้จัดการ โตเกียวมารีนประกันชีวิต

รางวัล 2551

รางวัล 2551


นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานมอบ รางวัลซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และได้มอบรางวัลให้แก่ บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยดีเด่นในด้านต่างๆ ณ ทำเนียบรัฐบาล  จากผลการดำเนินงานปี 2551 เราขอแสดงความยินดีต่อบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิตของเรากับการได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีพัฒนาการดีเด่นประจำปี 2551 ซึ่งรับมอบรางวัลโดย นาย ฮิโรชิ ทาเทอิชิ กรรมการผู้จัดการ โตเกียวมารีนประกันชีวิต