บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  รวมพลังจิตอาสาอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวง สร้างสมดุลธรรมชาติยั่งยืน


นายชินคิจิ มิกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำพนักงานจิตอาสา คู่ค้า และ ตัวแทน ร่วมทำกิจกรรม “รักโตเกียวมารีนประกันภัย รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักต้นน้ำลำธาร” ร่วมกับ สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยลงพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สร้างฝายต้นน้ำลำธาร จัดเตรียมกล้าไม้ และ ร่วมในพิธีบวชป่า เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างพลังชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดข่าวสาร

โพสต์แล้ว

March 15, 2018

บริษัท

ประกันภัยทั่วไป

ประเภทของข่าวสาร

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมขององค์กร

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

สายด่วนดูแลลูกค้า:
02-686-88888