โตเกียวมารีนประกันภัย  โชว์กำไรไตรมาสแรก ปี 58  เพิ่มขึ้น 11.8%
พร้อมเปิดกลยุทธ์การปรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามพฤติกรรมการขับขี่  และรุกเข้าสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยรายได้เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2557 มากกว่า 7,412 ล้านบาท  ลดลง 7.74% เมื่อเทียบกับปี 2556  โดยมีกำไรสุทธิมากกว่า 416 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 37.6%  พร้อมโชว์ตัวเลขรายได้เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงไตรมาสแรกของปี 2558 มากกว่า 1,948 ล้านบาท ลดลง 7.4% โดยมีกำไรสุทธิ 125 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557   

นายชินคิจิ มิกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด   (มหาชน)  กล่าวว่า ในปี 2557 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 7,412 ล้านบาท  ลดลง 7.7% นั้นเป็นผลมาจากเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 3,567 ล้านบาท ลดลง 17.6% ซึ่งสาเหตุหลักของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ลดลงนั้นเป็นผลมาจากยอดขายรถใหม่ในประเทศไทยในปี 2557 มีจำนวนลดลง ซึ่งในไตรมาสแรกของปี 2558 ก็เผชิญสถานการณ์เช่นเดียวกับปี 2557 โดยบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับตรงอยู่ที่ 1,948 ล้านบาท  ลดลง 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557

ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการขยายการให้บริการประกันวินาศภัยไปในกลุ่มธุรกิจประเภทโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งบริษัทมีความได้เปรียบทางด้านความชำนาญ  และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการรับประกันวินาศภัย,  ความสามารถในการรับงานของบริษัท รวมทั้งความมั่นคงของบริษัทที่อยู่ในระดับ A- จาก S&P เป็นส่วนสนับสนุนบริษัทในการเข้ารุกเข้าสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการปรับราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในปีต่ออายุประกันวินาศภัยตามพฤติกรรมของผู้ขับรถยนต์ ซึ่งเป็นการให้รางวัลแก่ผู้ขับรถที่ดี  โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า  ส่งผลให้ในปีนี้บริษัทฯ มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่ออายุเพิ่มขึ้น 7%  โดยคาดว่าจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถสร้างการเติบโตตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ได้  เพื่อเดินหน้าสู่การเป็น 1 ใน 3 บริษัทประกันวินาศภัยที่ดี  และน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย

นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า เบี้ยประกันภัยรับตรงในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557  มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,645 ล้านบาท  ลดลง 3.0%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556  โดยแบ่งออกเป็นประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 5.8 ล้านบาท  ลดลง 19.6%,  ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Insurance)  194 ล้านบาท  ลดลง 7.4%,  ประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)  895 ล้านบาท  ลดลง 13.9%  และสุดท้ายกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) มีเบี้ยประกันภัยรับตรง 549 ล้านบาท  มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 25.2%  โดยในปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม  มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับตรง  รวมทั้งสิ้น 7,412 ล้านบาท  ลดลง 7.7% แบ่งออกเป็นประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 28.3 ล้านบาท  ลดลง 20.9%  ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Insurance)  794 ล้านบาท  ลดลง 8.6%  ประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)  3,567 ล้านบาท  ลดลง 17.6%  และสุดท้ายกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) มีเบี้ยประกันภัยรับตรงมากกว่า 3,021 ล้านบาท  มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 8.0%  โดยในปี 2557 มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 416 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 37.6% เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทมีอัตราค่าสินไหมทดแทนและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดี                                               

และการดำเนินงานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558  บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงอยู่ที่ 1,948 ล้านบาท  ลดลง 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557  โดยแบ่งออกเป็น  ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) ลดลง 43.0%  ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Insurance)  เติบโตเพิ่มขึ้น 0.6%  ประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) ลดลง 21.2%  และสุดท้ายกลุ่มประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 6.2%  โดยมีกำไรสุทธิ 125 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) เพิ่มขึ้น 11.8%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557  โดยในปีนี้บริษัทฯ วางเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับตรงอยู่ที่ 8.2 พันล้านบาท  หรือเติบโตขึ้นกว่า 10.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน  และฝ่ายการตลาดกิจการสาขา)   กล่าวว่า  การดำเนินธุรกิจในปี 2557  บริษัทฯ ได้มีการส่งมอบงานซ่อมรถของลูกค้ากลับไปให้แก่คู่ค้าที่เป็นศูนย์ซ่อมรถดีลเลอร์ผู้แทนจำหน่ายรถถึง 98.9%  จากจำนวนลูกค้าที่มีการเคลมทั้งหมด การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพงานซ่อมให้แก่ลูกค้า  และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่พันธมิตรทางธุรกิจอีกด้วย  

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปรับราคาเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุสำหรับลูกค้า  เพื่อสร้างแรงจูงในใจการต่ออายุประกันภัยให้กับลูกค้าและเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งให้แก่ช่องทางตัวแทนและนายหน้า ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในท้องตลาดได้เป็นอย่างดี  และยังเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) อีกด้วย  นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งทีมงานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการงานต่ออายุ (Renew) ที่มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจในบริการให้แก่ลูกค้า  การปรับราคาเบี้ยประกันภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า  ส่งผลให้ช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 เรามีสัดส่วนงานต่ออายุประกันภัย (Renew) ในช่องทาง Dealer & Finance ถึง 40% โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  และเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ได้  

นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  นอกจากการมุ่งหน้าพัฒนาการเติบโตทางธุรกิจแล้ว  เรายังคงยึดมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับมูลนิธิเมาไม่ขับ  เป็นปีที่ 10,  การให้การสนับสนุนโครงการตายเป็นศูนย์แก่มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นปีที่ 5,  การสนับสนุนสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจำนวน 100 ทุน เป็นปีที่ 11,  การดำเนินโครงการ “รักโตเกียวมารีนประกันภัย  รักษ์น้ำ  รักษ์ป่า”  ซึ่งเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องเป็นปีที่ 9  โดยในปีนี้เราเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมลุ้นรับสิทธิร่วมเดินทางทำความดีกับเราที่จังหวัดน่าน  เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าและประชาชนทั่วไป ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์โตเกียวมารีนประกันภัยอีกทางหนึ่งด้วย 

นอกจากนี้  ในช่วงที่ผ่านมาผู้บริหารและพนักงานของโตเกียวมารีนประกันภัย  ยังได้ร่วมแรงร่วมใจบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล  ซึ่งบริษัทฯ ได้สมทบทุนเงินบริจาคเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า จากยอดเงินบริจาคที่ได้รับ  และได้นำเงินมอบให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือต่อไป  และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น Good Company ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัท    

รายละเอียดข่าวสาร

โพสต์แล้ว

May 13, 2015

บริษัท

ประกันภัยทั่วไป

ประเภทของข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

สายด่วนดูแลลูกค้า:
02-686-88888