คุณ มาซาชิ โอบะ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทโตเกียวมารีนนิจิโด เป็นประธาน การปลูกป่าชายเลนของกลุ่มโตเกียวมารีนทั่วโลก โดยกิจกรรมนี้เริ่มต้นในปี 2542 และปลูกป่าชายเลนรวมแล้วทั้งสิ้น 50,430 ไร่ใน 9 ประเทศ คือ ประเทศไทย อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า ฟิจิ อินเดีย บังคลาเทศ มาเลเชีย โดยกิจกรรมนี้เริ่มต้นในปี 2542และกลุ่มโตเกียวมารีนมีความตั้งใจที่จะปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องเช่นนี้ไปอีกเป็นระยะเวลา 100 ปี

รายละเอียดข่าวสาร

โพสต์แล้ว

February 01, 2015

บริษัท

การประกันชีวิต

ประเภทของข่าวสาร

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมขององค์กร

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

สายด่วนดูแลลูกค้า:

02-686-8888