บมจ. โตเกียมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) โดย คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้ โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ (ฝ่ายการจัดหารายได้) และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านสภากาชาดไทย

รายละเอียดข่าวสาร

โพสต์แล้ว

January 13, 2017

บริษัท

การประกันชีวิต

ประเภทของข่าวสาร

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมขององค์กร

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

สายด่วนดูแลลูกค้า:

02-686-8888