บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันเปิดงาน “ผู้วางแผนการเกษียณ” หรือ Certified Retirement Planner ซึ่งจะมีกำหนดการจัดงาน 2 ครั้ง ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 และ 13-14 มกราคม 2558 การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของภาคประชาชน ให้สามารถวางแผนเพื่อการเกษียณสำหรับตนเอง และเพื่อรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ของชีวิตในช่วงหลังเกษียณ โดยผ่านการแนะนำจากตัวแทนโตเกียวมารีนที่มีความรู้ ความสามารถทักษะที่ถูกต้อง เพื่อลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรวัยเกษียณกับประชากรวัยทำงานส่งผลให้การกำหนดนโยบายทิศทางการบริหารประเทศในการใช้งบประมาณของรัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุลดน้อยลง เสริมสร้างให้ผู้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้เป็นที่ยอมรับ

รายละเอียดข่าวสาร

โพสต์แล้ว

November 13, 2015

บริษัท

การประกันชีวิต

ประเภทของข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

สายด่วนดูแลลูกค้า:

02-686-8888