นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต(ประเทศไทย) เปิดการอบรมในหลักสูตร “ผู้วางแผนการเกษียณ” หรือ Certified Retirement Planner ครั้งที่ 3 โดยร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ประยุกต์ข้อมูลให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมไทยในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับมาตราฐานคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิตของโตเกียวมารีนประกันชีวิต ให้มีมาตรฐานในการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้เป็นที่ยอมรับของภาครัฐในการต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

รายละเอียดข่าวสาร

โพสต์แล้ว

November 13, 2016

บริษัท

การประกันชีวิต

ประเภทของข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

สายด่วนดูแลลูกค้า:

02-686-8888