กลุ่มโตเกียวมารีนแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารระดับสูง มุ่งเสริมความแข็งแกร่งประเทศไทย กลุ่มโตเกียวมารีนประกาศแต่งตั้ง Mr. Shinichi Hirose (คุณชินอิจิ ฮิโรเสะ) ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารอาวุโส โตเกียวมารีน โฮลดิ้งส์ ดูแลธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย และ Mr. Shin Tanimoto (คุณชิน ทานิโมโตะ) กรรมการผู้จัดการ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 Mr. Shinichi Hirose ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง Executive Director โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลธุรกิจในประเทศจีน และเอเชียตะวันออก และท่านยังดำรงตำแหน่ง Senior Managing Executive Officer, Tokio Marine Holdings ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย Mr. Shinichi Hirose เข้าร่วมงานกับโตเกียวมารีนตั้งแต่ปี 2525 ผ่านประสบการณ์ทำงานในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง ที่สำนักงานใหญ่โตเกียวมารีน นิจิโด ไฟร์ ล่าสุดท่านดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โตเกียวมารีน นิจิโด ไลฟ์ (ประเทศญี่ปุ่น) จนถึงปี 2560 ท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้โตเกียวมารีน นิจิโด ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตที่เติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560 ท่านยังได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Center of Japanese Economy and Business ที่ Columbia Business School ในมลรัฐนิวยอร์ก ได้เข้าร่วมงานกับ First Insurance Company of Hawaii (FICOH) ที่ฮาวาย และ Tokio Marine Seguradora ที่บราซิล ทำให้ท่านมีความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง “จากนี้ไปผมตั้งปณิธานไว้ว่าจะทุ่มเทความรู้ความสามารถที่มีในการพัฒนาธุรกิจของ TMAsia โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประกันชีวิต เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตไปอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการสร้างหลักประกันความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินที่มั่นคงให้กับลูกค้าของเรา ธุรกิจประกันชีวิตกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างสูงจากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก การสร้างพื้นฐานของช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจ การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระดับที่สูงขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาในด้าน IT แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการเผชิญกับความท้าทายเหล่านั้น ดั้งนั้น เราจำเป็นต้องมีแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าและการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อ เอาชนะทุกความท้าทาย ผมมีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกได้ว่าเขากำลังทำงานเพื่อสร้างบริษัทแห่งนี้ให้เป็น Good Company” Mr. Shin Tanimoto เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ต่อจาก Mr. Ryusuke Futamura ที่ได้ย้ายไปรับผิดชอบบริหารงาน ดูแลกลุ่มบริษัทประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย โดยไปประจำอยู่ที่ Tokio Marine Asia ประเทศสิงคโปร์ Mr. Shin Tanimoto เข้ามาร่วมงาน กับ โตเกียวมารีน นิจิโด ไฟร์ ตั้งแต่ปี 2527 และ ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในหลายประเทศ เช่น การพัฒนาธุรกิจ ที่ประเทศฝรั่งเศส และ บริหารธุรกิจของ ชิโน ไลฟ์ ประกันชีวิต ในประเทศจีนครอบคลุมรวมทั้งจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในหลายหน่วยงาน ใน โตเกียวมารีน นิจิโด ไฟร์ อาทิเช่น ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) โดยจะนำเอาประสบการณ์ที่แตกต่างในหลายประเทศที่ผมได้เข้าร่วมงานมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนให้โตเกียวมารีนประเทศไทยเติบโตมากยิ่งขึ้น ภารกิจของผมคือการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า เรียบง่ายแค่นี้ ซึ่งจะเชื่อมโยงสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทเราต่อไปในอนาคต ก่อนหน้าที่ผมจะได้รับมอบหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย Mr. Tsuyoshi Nagano President and Group CEO, Tokio Marine Holdings ได้เข้ามาคุยกับผมว่า ตัวแทนของโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยเป็นตัวแทนฝีมือดี และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า โดยจะทำหน้าที่เสนอสินค้าและมอบบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัท ภายใต้การดูแลของ คุณสมโพชน์ ที่เป็นแม่ทัพมากประสบการณ์ และมีผลงานอันยอดเยี่ยม การเติบโตอย่างต่อเนื่องของช่องทางตัวแทนของโตเกียวมารีนประกันชีวิต เกิดขึ้นจากศักยภาพความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของ คุณสมโพชน์ พลังตัวแทน และพนักงานทุกคน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ผมมีโอกาสได้มาพบทุกท่านในวันนี้” นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เผยผลประกอบการบริษัทประจำปี 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,157 ล้าน บาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,465 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ 4,692 ล้านบาท บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 13% เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับผลประกอบการปีที่แล้ว โดยมีสัดส่วนการขายหลักมาจากช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต ประกันกลุ่ม และช่องทางอื่นๆ ตามลำดับ สำหรับ ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าหมาย เบี้ยประกันภัยรับรวม 6,974 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 13% แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,724 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ 5,250 บาท สำหรับไตรมาสหนึ่ง ประจำปี 2561 บริษัทมีผลผลิตเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,275 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการในช่องทางตัวแทนปีที่ผ่านมา มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,391 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรกสำหรับช่องทางตัวแทน 1,013 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 3,378 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม 14% เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2561 ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,000 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อ 3,784 ล้านบาท และเพิ่มจำนวนตัวแทนให้ได้ 4,500 คน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของช่องทางตัวแทนต่อไปในอนาคต โดยในระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมาในช่องทางมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,082 ล้านบาท สำหรับทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจในปีนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาใน 3 เสาหลัก 1. การพัฒนาบุคคลากร ทั้งสายงานฝ่ายขายและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับกับการเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุค 4.0 ซึ่งบริษัทฯ กำลังพัฒนา Mobile Application เพื่อเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายขายในการนำเสนอแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งใบคำขอเอาประกันภัยแบบออนไลน์ ซึ่งลูกค้าจะได้รับทราบผลการพิจารณาแบบเรียลไทม์ 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมทางการเงิน เพื่อรับมือกับชีวิตหลังเกษียณ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น 3. การพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการยกระดับคุณภาพการบริการและมุ่งเน้นการบริการที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อบริการที่รวดเร็ว คล่องตัวบริษัทฯ มีโครงการที่จะเพิ่มบริการต่อไปนี้ - ขยายเวลาการให้บริการของ Call Center เป็น 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยในระยะแรกจะให้บริการ 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม ส่วนบริการลูกค้ารายบุคคลในระยะแรกจะเริ่มจากการให้บริการ 08.30 – 20.00 ทุกวัน ในอนาคตจะขยายเวลาการให้บริการ 24 ชั่วโมงเช่นกัน - ระบบการนำเสนอแบบประกัน การสมัครและพิจารณารับประกันภัยผ่าน Mobile Application โดยระบบงานนี้ทำให้ตัวแทนสามารถนำเสนอแบบประกันพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการสมัครทำประกันภัย การชำระเงิน รวมถึงรับทราบผลการพิจารณารับประกันภัยทันทีต่อหน้าลูกค้า ซึ่งจะล่นระยะเวลาจากเดิมต้องใช้เวลาขั้นต่ำ 3 วันเหลือเพียงไม่กี่นาที และในอนาคตอันใกล้ จะพัฒนาระบบการส่งมอบกรมธรรม์ในรูปของดิจิทัล หรือ E-Policy “สำหรับแนวโน้มของธุรกิจประกันชีวิตในปีนี้มีโอกาสที่จะเติบโต สืบเนื่องจากประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเก็บออมเพื่อรับมือกับชีวิตภายหลังเกษียณมากขึ้น รวมทั้งการตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ในส่วนของโตเกียวมารีนประกันชีวิต เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินให้กับลูกค้ามาตั้งแต่เริ่มต้น ไม่เพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความต้องการด้านการเกษียณ และด้านค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น หากแต่บริษัทยังได้เสริมสร้างความรู้ให้กับฝ่ายขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ฝ่ายขายของเรามีความรู้ที่ถูกต้องในการให้คำแนะนำลูกค้า ดังจะเห็นได้จากการร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร CRP “Certified Retirement Planner” ที่ได้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับตัวแทนเป็นปีที่ 4 ซึ่งผลจากการพัฒนาโครงการนี้ทำให้บริษัทได้เข้ารับรางวัล Good Company Global Awards จาก Mr. Tsuyoshi Nagano President and Group CEO, Tokio Marine Holdings ณ สำนักงานใหญ่ อาคารโตเกียวมารีน นิชิโดะ ฮอนกัน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยรางวัลนี้เป็นหนึ่งในผลการทำงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการสอดรับนโยบายของการสร้างบริษัทให้เป็น Good Company ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ว่ากลุ่มโตเกียวมารีน มุ่งมั่นและจริงจังในการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้มั่นคง และเราจะรักษาพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า ด้วยการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูง นั่นคือหลักประกันความมั่นคง อุ่นใจในชีวิตสืบต่อไปในอนาคตอย่างยิ่ง

รายละเอียดข่าวสาร

โพสต์แล้ว

June 01, 2018

บริษัท

การประกันชีวิต

ประเภทของข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

สายด่วนดูแลลูกค้า:

02-686-8888