พนักงาน ตัวแทนและผู้บริหาร บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด “ประกันชีวิต....ประกันอนาคต” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชำติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดข่าวสาร

โพสต์แล้ว

July 04, 2018

บริษัท

การประกันชีวิต

ประเภทของข่าวสาร

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมขององค์กร

ติดต่อเรา

พูดคุยกับเรา

สายด่วนดูแลลูกค้า:

02-686-8888