หากคุณตกอยู่ในความเสี่ยง

ธุรกิจวันนี้ต้องเจอกับความเสี่ยงที่หลากหลาย ธุรกิจหลายอย่างกำลังสูญเสียผลประโยชน์ที่เกิดจากการขาดกลยุทธ์ด้านการควบคุมความเสี่ยงและวิธีการด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้จัดการโรงงานไม่เคยมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความเสี่ยงในพื้นที่การทำงานเหล่านี้

ในขณะที่ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องจดจำถึงผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการกระทำของพวกเขา พวกเขายังจะต้องตระหนักถึงโอกาสที่จะได้รับจากการจัดการความเสี่ยง ที่สำคัญก็คือความสามารถในการใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้

โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย), บริษัทในเครือ โตเกียวมารีน & นิชิโด ไฟร์ อินชัวรันส์ นำเสนอบริการครบวงจรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของคุณ เพื่อใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้ โปรดทำแบบสำรวจความเสี่ยงของเรา เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งนี้จะทำให้คุณตระหนักถึงคำแนะนำในการควบคุมการสูญเสียซึ่งมีความสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จ

เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์อย่างเต็มที่ แบบสำรวจความเสี่ยงควรจะทำให้รับรู้ผลกระทบของความเสี่ยง

สำหรับบริษัทประกันภัย
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของธุรกิจคุณสำหรับการจัดหาแผนประกันภัยที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ
2. สำหรับคำนวณเบี้ยประกันภัย
3. เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันหากเกิดอุบัติเหตุ

สำหรับธุรกิจ
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงงานของคุณสำหรับการจัดหาแผนประกันภัยที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ
2. สำหรับคำนวณเบี้ยประกันภัย
3. เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันหากเกิดอุบัติเหตุ
4. เพื่อลดการสูญเสีย ป้องกันการสูญเสีย และให้คำแนะนำผู้เอาประกัน

ผลประโยชน์
มีข้อได้เปรียบ 3 ประการของการดำเนินงานสำรวจความเสี่ยงในโรงงานสำหรับการประกันอัคคีภัย

1. เพื่อตระหนักถึงความเสี่ยงขนาดใหญ่และการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัย: หากการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น มีระบุอยู่ในความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย เราจะชดใช้ค่าเสียหายของผู้เอาประกันตามความสูญเสียหรือความเสียหาย

2. เพื่อพัฒนาการป้องกันการสูญเสียตามข้อเสนอแนะของการสำรวจ: เราจะแนะนำผลกระทบจากความเสี่ยงและจัดทำรายงานผลการป้องกันการสูญเสียหลังจากการสำรวจความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดหรือป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

3. เพื่อสนับสนุนการไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากระยะเวลาการฟื้นฟูหลังจากการสูญเสีย: หากคุณต้องเผชิญกับการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย แผนความร่วมมือทางธุรกิจ (BCP) มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของบริษัทของคุณในการนำพาให้คุณสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป ในกรณีนี้เราต้องจัดให้มีบริการพิเศษสำหรับการจัดตั้งและนำ BCP ไปปฏิบัติ (บริการนี้ในประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบ)

ความช่วยเหลือในการสำรวจเฉพาะ
การสำรวจความเสี่ยงดำเนินการโดยทีมการสำรวจความเสี่ยง  ทีมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานบริการด้านวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท ทีมงานจะครอบคลุมถึง:
● ความถี่ของความเสียหายจากอุบัติเหตุ, ความเสียหาย ฯลฯ   จะถูกประเมินโดย MCOPE นอกเหนือจากการป้องกันภัยพิบัติ, ความต้องการ การบริหารจัดการความเสี่ยง ขั้นตอนความปลอดภัย และควบคุมการสูญเสียจะมีการดำเนินการ
● คำแนะนำสำหรับการควบคุมการสูญเสียที่เป็นประโยชน์
● รายงานแนะนำการสูญเสียสำหรับความเสียหายของทรัพย์สิน (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ความร้อนอินฟราเรดที่ใช้ในการตรวจสอบปัญหาในระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เช่น การเชื่อมต่อที่หลวมของเบรกเกอร์และฉนวน ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้เป็นเรื่องง่าย วัตถุทั้งหมดปล่อยความร้อนหรือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรด ซึ่งส่วนใหญ่จะมองไม่เห็น  กล้องอินฟาเรดเทอร์โมกราฟตรวจจับและแปลงพลังงานความร้อนที่มองไม่เห็นให้เป็นภาพที่มองเห็น ซึ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจเพื่อ:

  • ปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
  • ลดอุบัติการณ์ของการปิดระบบที่ราคาแพงและไม่ได้กำหนดล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้น
  • ป้องกันความเสียหายโดยการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ไม่ทำงานในระยะแรก
  • เพิ่มผลผลิต
  • ประหยัดเงินโดยระบุตำแหน่งที่มีผลการดำเนินการแย่

จุดตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์ของการสำรวจความเสี่ยงคือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณมีคำแนะนำที่มีประโยชน์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดการป้องกันการสูญเสีย:
● แผนดับเพลิง กฎความปลอดภัย และการปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน
● การตรวจสอบด้วยตนเองและการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารและอุปกรณ์
● สถานะของสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับกระบวนการและระบบสาธารณูปโภค
● มาตรการและการป้องกันเพลิงไหม้และเกิดการจุดระเบิด
●  การควบคุมแหล่งกำเนิดไฟ รวมทั้งการตัดและการดำเนินงานเชื่อม
●  สถานะของสิ่งอำนวยความสะดวกทางโครงสร้างในอาคาร รวมทั้งผนังกันไฟ ประตูกันไฟ  การตกแต่งภายในและฉากกั้น
●  การทำความสะอาดและกำจัดของเสีย
●  การป้องกันการจัดเก็บ/วัสดุติดไฟได้และเป็นเชื้อเพลิง
●  ระบบการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
●  ผลกระทบจากการหยุดชะงักทางธุรกิจในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

 ผลของการสืบค้นของเราจะมีการหารือกับพนักงานของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีส่วนร่วมในการสำรวจ  

ผลสำรวจ
รายงานการสำรวจของเราจะเน้นในจุดเกิดความเสี่ยงมากที่สุดและเงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน เป้าหมายของเราคือเพื่อช่วยให้คุณขจัดหรือลดความสูญเสียใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้เราจะระบุกฎความปลอดภัยและการตั้งหน่วยงานการจัดการกรณีฉุกเฉินด้วย