อะไรคือ SMEs?

แผนความคุ้มครองพนักงานที่สามารถจ่ายได้สำหรับธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจใหม่ที่มีพนักงานตั้งแต่ 5 ถึง 30 คน

ประกอบไปด้วย

 • ความคุ้มครองที่สามารถจ่ายได้จากขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม
 • ค่าใช้จ่ายรายปีที่สามารถคาดการณ์ได้
 • สามารถสมัครได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณในหลายแนวทาง:

 • สามารถกำหนดงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามค่าเบี้ยประกันภัยในแต่ละช่วงอายุ ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายรายปีได้
 • แผนทางเลือกที่หลากหลาย ให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการและงบประมาณของคุณ
 • ส่วนหนึ่งของสวัสดิการพนักงาน เพื่อ ดึงดูดความสนใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

 • แผนความคุ้มครองที่ให้สิทธิ์ประโยชน์กว้างขวางและครอบคลุมด้วยเบี้ยประกันภัยที่สามารถจ่ายได้
 • เพื่อวางแผนและคาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านการประกันของคุณในแต่ละปี
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

 • แผนการประกันภัยสำหรับพนักงานที่มีจำนวนมากกว่า 30 คน

ความคุ้มครองหลัก

 • ตัวเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา
 • ตัวเลือกการรักษาพยาบาลระดับดีลักซ์แบบกลุ่ม
 • ข้อกำหนดต่อท้ายของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม
 • ข้อกำหนดต่อท้ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลพลัสแบบคลาสสิก
 • ข้อกำหนดต่อท้ายของการประกันผู้ป่วยนอกพิเศษแบบกลุ่ม
ผลประโยชน์และลักษณะเด่นทั้งหมดที่กล่าวไว้ในที่นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิต เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย