อะไรคือสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม?

นี่คือสัญญาเพิ่มเติมของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มในกรณี:

 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองการเสียชีวิต(GAD1)
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม  คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะหรือสายตาแบบพื้นฐาน(GAD2)
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะหรือสายตาแบบพิเศษ(GAD3)
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา แบบพิเศษ (คอนติเนนตัล สเกล)(GAD4)
 • บันทึกสลักหลัง แนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองการจ่ายค่าชดเชย 2 เท่า (GDA)
 • บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครองการฆาตกรรม ลอบทำร้าย จลาจล และสงคราม(GRC)
  • ฆาตกรรม 
  • การถูกทำร้ายร่างกาย
  • การจลาจล 
  • ผลประโยชน์จากความวุ่นวายในบ้านเมือง
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยกลุ่มคุ้มครองการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ(GME)

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

คุณจะได้รับ:

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา
 • ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

 • เพื่อประกันความคุ้มครองในการประกันชีวิตให้กับพนักงาน/สมาชิกของคุณ ซึ่งครอบคลุมถึง:
  • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • การสูญเสียอวัยวะ
  • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
    
 • ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มคุ้มครองการจ่ายค่าชดเชย 2 เท่า (GDA) สำหรับ:
  • อุบัติเหตุ
    
 • ขยายความคุ้มครองผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองการฆาตกรรม ลอบทำร้าย จราจล และสงคราม (GRC) สำหรับ:
  • ฆาตกรรม
  • การถูกทำร้ายร่างกาย
  • การจลาจล
  • ความวุ่นวายในบ้านเมือง 

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่คุ้มครองพนักงาน/สมาชิกที่มีจำนวนน้อยกว่า 5 คน 

ความคุ้มครองหลัก

 • การประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ
 • จ่ายผลประโยชน์จากอุบัติเหตุเป็นสองเท่า
 • ฆาตกรรม, การทำร้ายร่างกาย, การจลาจลและความวุ่นวายในบ้านเมือง
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับสาเหตุจากอุบัติเหตุ

ตัวเลือกมากมายสำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน, แบบไตรมาส, ทุกครึ่งปี หรือรายปี

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย