การประกันสุขภาพแบบกลุ่มคืออะไร?

นี่คือสัญญาเพิ่มเติมของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (GTL) ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มในกรณี:

 • ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่ม&คุ้มครองการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (GHS) คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บในการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลโดยเข้ารับการรักษาพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่มคุ้มครองการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (GHO) คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือคลินิก สำหรับการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ
 • ผลประโยชน์จากการรักษาฟันแบบกลุ่ม (GDT) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับ:
  • การถอนฟัน
  • การอุดฟัน
  • การตรวจสุขภาพในช่องปากเป็นประจำ
  • การขูดหินปูน
  • ค่าใช้จ่ายทั่วไป
  • และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์
 • บันทึกสลักหลังแนบท้าย สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่มคุ้มครองค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากผลประโยชน์การประกันสุขภาพกลุ่มคุ้มครองการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (GMJ) คุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่พึงมีสิทธิ สำหรับค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลซึ่งมีสาเหตุจากความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
 • ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพกลุ่มคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีคลอดบุตร (GMT) คุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลตามรายการผลประโยชน์ซึ่งมีสาเหตุจากการคลอดบุตร

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและสมาชิก ที่มีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยและได้รับบาดเจ็บ

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ให้ความมั่นใจแก่พนักงาน และสมาชิก สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่คุ้มครองพนักงาน/สมาชิกที่มีจำนวนน้อยกว่า 5 คน 

ความคุ้มครองหลัก

 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดขึ้น
 • คุ้มครองกรณีคลอดบุตร ครั้งละไม่เกิน 14 วัน

สามารถเลือกการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน, แบบไตรมาส, ทุกครึ่งปี หรือรายปี

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย