ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยกลุ่มคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงคืออะไร?

นี่คือกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา (GTL)  ซึ่งพร้อม ไปด้วยความคุ้มครองการประกันในกรณี:

 • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • สูญเสียดวงตาทั้งสองข้าง, บอดสนิทและไม่สามารถรักษาได้ หรือ
 • สูญเสียมือหรือเท้าทั้งสองข้าง หรือ
 • สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือ
 • สูญเสียดวงตาหนึ่งข้าง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้และสูญเสียมือหนึ่งข้างหรือขาหนึ่งข้าง

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

ท่านจะได้รับความคุ้มครองกรณีการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสำหรับพนักงานหรือสมาชิกของท่านตามอัตราเบี้ยประกันภัยกลุ่ม

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ความคุ้มครองสำหรับความทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
 • ค่าเบี้ยประกันภัยต่ำ
   

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่คุ้มครองพนักงาน/สมาชิกที่มีจำนวนน้อยกว่า 5 คน 

ความคุ้มครองหลัก

 • ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ตัวเลือกมากมายสำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน, แบบไตรมาส, ทุกครึ่งปี หรือรายปี

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น ข้อกำหนดความคุ้มครอง และเงื่อนไข จะระบุในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย