การประกันชีวิตชั่วระยะเวลาแบบกลุ่มคืออะไร?

นี่คือแผนการประกันชีวิตแบบกลุ่ม

 • สำหรับพนักงาน, สหภาพหรือองค์กรแรงงานเพื่อการลงทุนสำหรับพนักงาน/สมาชิกของตนเอง
 • จำเป็นต้องมีพนักงาน/สมาชิกมากกว่า 5 คนขึ้นไป (ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี) ต่อ 1 กรมธรรม์
 • ซึ่งเสนอแผนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายปี

ทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ?

ตามผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น

 • นายจ้าง
 • สหภาพแรงงาน
 • สมาคม
   

คุณจะมีเครื่องมือ ซึ่ง:

 • สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพนักงาน/สมาชิกของคุณ
 • สนับสนุน, กระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน/สมาชิกของคุณ
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลและช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน/สมาชิก
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท
 • เพิ่มความมั่นคงสำหรับสมาชิกที่ได้รับการประกันรวมถึงครอบครัวของพวกเขา
 • สร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ช่วยบรรเทาภาระอันเป็นผลมาจากการเสียชีวิตอย่างกะทันหัน

ตัวเลือกนี้เหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการ

 • รับรองความคุ้มครองด้วยค่าเบี้ยประกันภัยต่ำสำหรับ:
  • พนักงานของคุณ
  • สมาชิกสหภาพหรือสมาคม
    

แบบประกันนี้ไม่เหมาะสำหรับคุณถ้าคุณต้องการ

 • ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มที่คุ้มครองพนักงาน/สมาชิกที่มีจำนวนน้อยกว่า 5 คน 

ความคุ้มครองหลัก

 • การเสียชีวิต
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษี

ตัวเลือกมากมายสำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน, แบบไตรมาส, ทุกครึ่งปี หรือรายปี

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมเพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ซื้อประกันตอนนี้

ข้อมูลสำคัญ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ของบริษัท คำอธิบายเหล่านี้เป็นเพียงผลประโยชน์โดยสรุปเท่านั้น รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงและความคุ้มครองจะแสดงอยู่ในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย