การประกันค่าชดเชยสำหรับคนงานคืออะไร?

นี่คือกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งครอบคลุมความรับผิดทางกฎหมายของคุณในฐานะนายจ้าง เพื่อเป็นการประกันพนักงานของคุณทั้งหมด

ซึ่งคุ้มครองคุณจากค่าใช้จ่ายและค่าชดเชยต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่พนักงานได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นผลมาจาก

 • อุบัติเหตุ
 • โรคที่เกิดจากอาชีพ

ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการว่าจ้างภายใต้ความรับผิดชอบของนายจ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าทดแทนแรงงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ

ความคุ้มครองหลัก

ครอบคลุมถึงค่าชดเชยต่างๆ สำหรับความรับผิดตามกฎหมาย

ครอบคลุมถึงค่าชดเชยต่างๆ สำหรับความรับผิดตามกฎหมาย

ค่าทดแทนเพื่อการได้รับบาดเจ็บส่วนบุคคลของพนักงาน เกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคจากอาชีพซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างสัญญาว่าจ้างของพนักงาน ภายใต้ความรับผิดชอบของนายจ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าทดแทนแรงงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ


เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 • อาชีพของผู้ขอเอาประกันภัย
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
 • จำนวนพนักงานโดยประมาณ
 • เงินเดือน ค่าจ้างโดยประมาณ
 • ปัจจัยอื่นๆ

คุณจะรับการประกันนี้ได้อย่างไร?

สิ่งที่ไม่คุ้มครอง

การสูญเสียหรือเสียหายซึ่งเป็นผลมาจาก

 • การได้รับบาดเจ็บต่างๆ อุบัติเหตุ และเจ็บป่วยหรือโรคภัย ซึ่งมีสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก
  • สงคราม
  • การบุกรุก
  • การคุกคามของศัตรู
  • สงครามสหพันธ์ (ประกาศหรือไม่ก็ตาม)
  • สงครามกลางเมือง
  • การก่อกบฏ
  • การปฏิวัติ
  • การจราจลหรือการยึดอำนาจโดยทหารหรือกลุ่มอื่นๆ

 

ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อลูกจ้างของผู้รับเหมาที่รับเหมางานจากผู้เอาประกันภัย

ลูกจ้างใดๆ ที่มิได้ถือว่าเป็น “ลูกจ้าง” ตามความหมายของกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น