การประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมาคืออะไร?

นี่คือแผนการประกันที่คุ้มครองเครื่องมือและเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งไม่รวมถึงยานพาหนะ ที่มีใบอนุญาตให้วิ่งตามท้องถนน  ตัวอย่างเช่น

 • รถยก, รถโฟร์คลิฟท์
 • เครื่องขุดขนาดใหญ่
 • รถเครนเคลื่อนที่
 • รถแทรกเตอร์
 • ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองประเภทอื่นๆ
 • เครื่องจักรหนักที่ไม่เคลื่อนที่

 

ความคุ้มครองหลัก

นี่คือภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณครอบคลุมถึง

 • เครืองมือและเครืองจักรของผู้รับเหมา
 • อุปกรณ์เสริมมาตราฐาน
 • ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งเนืองมาจาก
  • อุบัติเหตุจากการชนกัน, พลิกคว่ำและชนกัน หรือพลิกคว่ำอันเนี่องมาจากความผิดปกติทางด้านกลไก
  • เพลิงไหม้, การระเบิดจากภายนอก, การเกิดประกายไฟหรือฟ้าผ่า
  • ถูกโจรกรรมในเคหสถาน, ลักทรัพย์ในเคหาสถานหรือขโมย

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่โทร. 0-2686-8888 (Thai) , 0-2686-8889 (Japanese)

ค่าเบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไหร่

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

 1. จำนวนเงินเอาประกัน
 2. ประเภทของโรงงาน, ปีที่ผลิต, ยี่ห้อ, สมรรถภาพ
 3. แผนการบำรุงรักษา
 4. ความคุ้มครองส่วนขยายและข้อตกลงเพิ่มเติม
 5. สถานที่ใช้งาน
 6. ปัจจัยอื่นๆ

 

ซื้อประกันตอนนี้

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยจะรับผิดชอบส่วนแรกที่มีจำนวนเงินสูงสุดเพียงจำนวนเดียว ในกรณีที่มีความเสียหายหลายรายการ
 2. ความเสียหายเนื่องจากการเสื่อมเสียทางไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ น้ำมันหล่อเย็น หรือหล่อลื่น เว้นแต่เป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุภายนอก และทำความเสียหายให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เหล่านี้
 3. ความเสียหายต่อชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามปกติวิสัย เพราะการใช้งาน หรือนำมาประกอบกับการใช้งาน เช่น ดอกสว่าน  ใบมีด ใบเลื่อย จานหินไฟ แม่แบบหล่อ แบบพิมพ์ ชิ้นส่วนที่บดหรือหมุนแตะกัน ตะแกรงร่อน เชือก สายพาน โซ่ สายพานเลื่อนของลิฟท์ หรือสายพานส่งของ แบตเตอรี่ยาง สายลวด หรือสายเคเบิลที่ใช้ดึงท่ออ่อน ท่อเชื่อม และวัตถุหุ้มห่อ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนใหม่ตามอายุใช้งาน
 4. ความเสียหายจากการระเบิดของหม้อน้ำ หม้ออัดความดัน ประเภทไอน้ำ หรือของเหลว หรือจากการระเบิดของการเผาไหม้ภายในของเครื่องยนต์
 5. ความเสียหายที่เกิดจากการจมทั้งหมด หรือบางส่วนจากปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง
 6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะระหว่างขนส่ง เว้นแต่จะมีข้อตกลงคุ้มครองเป็นอย่างอื่นโดยออกเป็นบันทึกสลักหลังให้ไว้
 7. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องมานาน (เช่น การสึกหรอ สึกกร่อน เป็นสนิม การเสื่อมสภาพ เพราะไม่ได้ใช้งาน มานาน ความเสื่อมเสียไปตามสภาพปกติ)
 8. ความเสียหายที่เกิดขณะใช้ทำงานใต้ดิน เว้นแต่จะมีข้อตกลงคุ้มครองโดยออกเป็นบันทึกสลักหลังให้ไว้
 9. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อยานยนต์ที่ออกแบบ และจดทะเบียนสำหรับใช้งานทั่วไปบนถนน
 10. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อของยายนต์ที่ใช้บนผิวน้ำ หรืออากาศ
 11. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในระหว่างการทดสอบเดินเครื่องใด ๆ หรือถูกใช้งานนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับการออกแบบมา
 12. ความเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Loss) จากการไม่ได้ใช้ทรัพย์สิน หรือความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ๆ
 13. ความสูญเสีย หรือเสียหายที่ค้นพบเมื่อตรวจเช็คสินค้าคงคลัง
 14. ความสูญเสีย หรือเสียหายที่บริษัทผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือตามข้อสัญญา
 15. ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างประเทศ การสู้รบเป็น    ปรปักษ์ (ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การแข็งเมือง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดงานโดยนายจ้าง การลุกฮือของพลเรือน การใช้กำลังทหาร หรือการชิงอำนาจ การกระทำโดยเจตนาร้ายของกลุ่มบุคคลใด ๆ หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง การริบ การสั่งยึด เก็บเกณฑ์ หรือเพื่อทำลายโดยอำนาจรัฐบาลทหาร หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ
 16. ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแผ่หรือการเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
 17. ความเสียหาย เนื่องจากสาเหตุความผิดหรือสิ่งบกพร่องใด ๆ ที่มีอยู่แล้วในขณะเริ่มการประกันภัยนี้ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัยได้ทราบอยู่ก่อนแล้ว
 18. ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัย

ในการเรียกร้องต่อข้อปฏิเสธของบริษัทรับประกันภัย ตามข้อ 14 ถึง 18 ข้างต้น สำหรับความเสียหายถูกทำลาย หรือความเสียหายที่ไม่อาจตรวจพบในระหว่างการคุ้มครองของกรมธรรม์ ความเสียหายเช่นนั้นเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย ที่จะต้องแสดงหรือพิสูจน์ต่อบริษัท

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น