การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของ TMITH คุ้มครองอะไร?

ตรงนี้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินในเครื่องใช้สำนักงานสำหรับการดำเนินธุรกิจของคุณ และทำให้มั่นใจว่าคุณได้รับมูลค่าเต็มจำนวนถ้าหากทรัพย์สินเหล่านี้สูญเสียหรือเสียหายจาก

 • เพลิงไหม้
 • การโจรกรรมในสถานที่เอาประกันภัย
 • อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
   

แผนประกันจะคุ้มครอง

 • อุปกรณ์สำนักงาน
 • โรงงานและเครื่องจักร
 • ส่วนของการปรับปรุงใหม่และส่วนของสำนักงานซึ่งไม่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์พกพา เช่น โน้ตบุ๊ก, โทรศัพท์และกล้องถ่ายรูป

ความคุ้มครองหลัก

ภาพรวมสำหรับความคุ้มครองของคุณ

การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน, อุปกรณ์, อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์ยึดติดในที่ทำงานของคุณอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้, การขโมยและอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สิน, อุปกรณ์, อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์ยึดติดในที่ทำงานของคุณอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้, การขโมยและอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า


การสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากภัยต่างๆ ยกเว้นภัยเหล่านั้นเป็นภัยที่ยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

การสูญเสียหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากภัยต่างๆ ยกเว้นภัยเหล่านั้นเป็นภัยที่ยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ:

 1. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 2. ตำแหน่งที่ตั้ง
 3. ทุนประกันภัย
 4. ปัจจัยอื่นๆ

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

 • เหตุการณ์ที่เกิดจากสงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ หรือการสู้รบเป็นปรปักษ์ (ไม่ว่าจะเป็นสงครามที่ประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การจลาจล การปฏิวัติ การกบฎ การแข็งเมือง การใช้กำลังทหาร หรือการแย่งชิงอำนาจ
 • ภัยจากภายนอกประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดจากการนัดหยุดงาน การจลาจล การลุกฮือของพลเรือน
 • การสูญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดจากหน่วงเหนี่ยว, ริบ, ทำลาย หรือยึดเอา ของศุลกากรหรือของเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่อื่นๆ หรือของผู้มีอำนาจ
 • ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม
  • ในรถทัศนาจร หรือรถที่มีหลังคาเปิดปิดได้ ซึ่งทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่
  • รถอื่นๆ ที่ทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่โดยไม่ได้ปิดและลงกลอนหน้าต่างประตู กระโปรงหลัง หรือกูบรถ กระจกบังลม อย่างมั่นคง
 • การสูญเสีย หรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ เสื่อมค่า แมลงกัดกิน ถูกสัตว์ทำลาย เกิดจากกรรมวิธีใดๆ ของการทำความสะอาด การซักล้าง การบูรณะซ่อมแซม หรือ ปฏิกิริยาของแสง บรรยากาศหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)
 • การสูญเสีย หรือเสียหายซึ่งเกิดจากการเสื่อมเสียงทางเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า
 • การแตกหักของกระจก แก้ว หรือวัตถุที่เปราะหรือแตกหักง่าย ซึ่งไม่ได้เกิดจากอัคคีภัย หรือโจรกรรม

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น