ความรับผิดทางทะเล TMITH คืออะไร?

นี่คือแผนการคุ้มครองซึ่งครอบคลุมความรับผิดทางกฎหมายของคุณเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหายหรือความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าที่บรรทุกโดย:

  • ผู้ประกอบการขนส่ง
  • ผู้ประกอบการขนส่งหลายรูปแบบ

ตัวเลือก

เลือกระหว่าง 2 ตัวเลือกที่เรานำเสนอ:

  1. กรมธรรม์ประกันความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ง
  2. ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งหลายรูปแบบ

ความคุ้มครองหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่โทร. 0-2686-8888 (Thai) , 0-2686-8889 (Japanese)

ซื้อประกันตอนนี้