กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คืออะไร?

นี่คือกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งคุ้มครอง การสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของคุณจาก :

 • ไฟไหม้
 • ฟ้าผ่า
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ลมพายุ
 • เครื่องบิน
 • แผ่นดินไหว
 • ความเสียหายเนื่องจากน้ำ
 • ความเสียหายจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า
 

สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มการขยายความคุ้มครอง ในสถานที่เอาประกันภัยของคุณดังต่อไปนี้

 • การโจรกรรม
 • ความเสียหายต่อกระจก
 • การสูญเสียเงินในสถานที่เอาประกันภัย
 • และอื่นๆ อีกมากมาย
 

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ประกอบไปด้วย ตัวอาคาร,  เฟอร์นิเจอร์, เครื่องจักร, สต๊อคสินค้า, อุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆ 

เบี้ยประกันภัยของฉันเป็นเท่าไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

 • ประเภทของธุรกิจของคุณ
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง อาคาร และความเสี่ยงภัยบริเวณข้างเคียง
 • การบริหารความเสี่ยง เช่น การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และวิธีการอื่นๆ
 • ความคุ้มครองส่วนขยายตามที่ตกลง เช่น การโจรกรรม, การสูญเสียเงินในสถานที่เอาประกันภัย เป็นต้น

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอต่าง ๆ กรุณาติดต่อเรา

ซื้อประกันตอนนี้

สิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นหลัก

 1. ความเสียหายที่เกิดจากสงคราม การรุกราน  สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การก่อการร้าย
 2. ความเสียหายจากกัมมันตภาพรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
 3. ความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุ หรือฝีมือแรงงาน
 4. ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด
 5. ความเสียหายอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ข้อมูลสำคัญ

แผนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแล และการบริหารจัดการโดยบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยความคุ้มครองของแผนประกัน และผลประโยชน์จากการประกัน ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น